Privacyverklaring van Howtoplay

Laatste Update: 6 maart 2024 

1. Inleiding

Howtoplay, een handelsnaam van Everge B.V., zet zich in voor de bescherming van uw privacy. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze website howtoplay.eu bezoekt, onze diensten gebruikt of op andere manieren met ons communiceert.

2. Verzameling van Gegevens

Wij verzamelen persoonlijke informatie door verschillende interacties en contactpunten, waaronder websitebezoeken, accountregistratie, bestellingen, nieuwsbriefinschrijvingen, enquêtes, formulieren, en dienstgebruik. De verzamelde gegevens omvatten mogelijk uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalinformatie.

3. Gebruik van uw Gegevens

Uw gegevens worden gebruikt om de service te personaliseren, onze website te verbeteren, klantenservice te bieden, transacties te verwerken, en communicatie te onderhouden.

4. Bescherming van uw Gegevens

We hanteren diverse beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Dit omvat zowel fysieke als digitale beveiligingstechnieken.

5. Delen van Gegevens

Persoonsgegevens worden niet verkocht of verhandeld aan derden. Dit sluit niet uit dat we samenwerken met vertrouwde partners die ons helpen bij onze bedrijfsvoering, zolang deze partijen instemmen met het vertrouwelijk behandelen van deze gegevens.

6. Cookies en Trackingtechnologieën

Wij gebruiken cookies om informatie over bezoekersgedrag te verzamelen, sitevoorkeuren te onthouden, en om de algehele gebruikerservaring te verbeteren. U heeft de mogelijkheid om uw cookievoorkeuren aan te passen.

7. Uw Rechten

U heeft recht op toegang, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Verzoeken hiertoe kunnen gericht worden aan onze contactgegevens.

8. Internationale Overdrachten

Uw gegevens kunnen worden overgedragen en verwerkt in landen buiten uw eigen jurisdictie. We nemen passende maatregelen om de beveiliging van deze overdrachten te waarborgen.

9. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Alle wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

10. Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via [email protected].

Cookieverklaring

Howtoplay gebruikt cookies voor diverse doeleinden, waaronder functionele, analytische en marketingdoeleinden. Voor meer informatie over cookies en hoe u uw voorkeuren kunt beheren, bezoek onze website.